Dziękuję!

WŁAŚNIE WSPARŁEŚ ZAKUP KOLEJNEGO EKSPONATU DO MUZEUM GDAŃSKA

Amber-logo-white

2004

Pojemnik w formie leżącej owieczki
ok. 1750 r. – porcelana

Porcelanowy, otwierany w połowie pojemnik, w kształcie leżącej owieczki, malowany na szkliwie w naturalistyczny sposób

Sygnowany od spodu skrzyżowanymi mieczami kobaltem. Pochodzi z pierwszej europejskiej fabryki porcelany, w Saksonii, która ówcześnie była w unii personalnej z Polską.

2013

Portret kupca gdańskiego 1848 r.
– olej na płótnie

Kupiec z obrazu to John Sprot Stoddart, pochodzący z Edynburga. Zajmował się handlem zbożem, należał do elity zawodu kupieckiego w mieście. Na giełdzie zbożowej w Londynie był uważany za jednego z wybitniejszych znawców handlu pszenicą.

W głębi obrazu, po lewej stronie stoi posążek Hermesa, greckiego boga handlu, wzorowany na antycznym Hermesie watykańskim.

2015

Teryna w formie leżącego baranka 1711-1715
– porcelana

Naczynie porcelanowe w kształcie leżącego baranka. To jeden z pierwszych europejskich wyrobów porcelanowych. Powstał w Miśni, będącej ówcześnie pod panowaniem Augusta II Mocnego.

Rzeczy produkowane w tym miejscu traktowano na równi z dziełami sztuki. Nazywano je „białym złotem”, gdyż zastępowały złoto jako królewski podarunek, osiągając porównywalne ceny.

2018

Obraz „Portret konny Fryderyka II von Hohenzollerna” ok. 1776
– olej na płycie mosiężnej

Obraz przedstawia króla Prus w paradnym stroju wojskowym na grzbiecie karego konia w ceremonialnej uprzęży z przypiętą gwiazdą Orderu Orła Czarnego.

2019

Album Feyerabendów 1836
– litografia

Album był zapewne pamiątką od małżonków Feyerabend dla kogoś opuszczającego Gdańsk. Ten rodzinny skarb to ciekawy artefakt zwią­zany z życiem codzien­nym i oby­cza­jo­wo­ścią daw­nych miesz­kań­ców Gdań­ska.

Nale­żał do rodziny Fey­era­bendów, która w 1747 r. założyła firmę „Daniel Fey­era­bend”, zaj­mu­jącą się impor­tem i sprzedażą wina z Europy Zachod­niej

2021

Obraz „Widok na Kaplicę Królewską i kościół Mariacki w Gdańsku”
– olej na płycie

Widok zabudowy Gdańska z bryłą kościoła Mariackiego w tle.

Obraz autorstwa Theodora Urtnowskiego, niemieckiego malarza i grafika, który choć studiował w Berlinie i w Paryżu, na stałe mieszkał w Gdańsku. Zajmował się także malarstwem dla kościołów i projektował dekoracje teatralne.

2022

Obraz "Stary Gdańsk"
– olej na płótnie

Autorem obrazu jest Graf Gerhard. W latach 20. i 30 XX wieku był znanym malarzem daleko poza Berlinem.

Umieszczone między akademickim malarstwem a impresjonizmem jego prace barwnie dokumentują piękno europejskich miast, portów i krajobrazów.

2013

IG-icon FB-icon

Nazywam się Jan Heweliusz. Piszą o mnie Johannes Hevelius.

Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam wiele zainteresowań. Wielu twierdzi, że całe życie patrzyłem w niebo i piłem piwo. Byłem tak skoncentrowany na oglądaniu nieba, że lepiej niż ktokolwiek inny znałem jego topografię. Budowałem własne lunety uzyskując najdokładniejsze ówcześnie pomiary pozycji gwiazd. Wynalazłem też polemoskop – pierwowzór późniejszych peryskopów.

Ale, nie ukrywam – lubiłem też piwo. Po odbytych studiach i podróżach zagranicznych, gdzie poznałem wielu wybitnych przedstawicieli nauki, powróciłem do Gdańska. Byłem i jestem jednym z jego najbardziej znanych obywateli. Pochodzę z rodziny gdzie warzy się piwo od pokoleń. Uczyłem się tego od ojca i dziadka. Odziedziczyłem browar rodzinny, który powiększałem. Piwo z naszych browarów cieszyło się renomą nawet u samego króla Jana III Sobieskiego, a korzystaliśmy z technik, które w życiu Wam się nie śniły… (Umiecie dziś zrobić piwo Jopejskie? My potrafiliśmy.)

Rok 2011 ustanowiono w Polsce moim rokiem. To właśnie wtedy powstało Piwo Johannes. Cieszę się, że moje nazwisko nadal wspiera miasto, w którym się urodziłem, wychowałem, warzyłem piwo i patrzyłem w gwiazdy.

Pieniądze ze sprzedaży piwa z moim imieniem przeznaczane są na zakup eksponatów do Muzeum Gdańska.

Współpraca z Muzeum Gdańska

“Czujemy się bardzo mocno związani z regionem, dlatego nie możemy skupiać się w swojej działalności wyłącznie na wątkach ekonomicznych.

Przekazując środki Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska nawiązujemy do tradycji dobrze znanej Johannesowi Heveliusowi, mianowicie finansowania kultury i nauki z przychodów ze sprzedaży piwa.”

Andrzej Przybyło

Pierwszy eksponat kupiliśmy jeszcze przed powstaniem piwa Johannes – już w 2004 roku. Była to rzeźbiona w porcelanie figurka owieczki z 1750 roku. Eksponat przekazano do Domu Uphagena.
Ten moment był przełomowy i zakończył się stworzeniem w 2011 roku marki piwa, której celem było stałe wsparcie muzeum i zakup kolejnych eksponatów.

HISTORIA PIWA

Rok, w którym 
urodził się
Johannes
HEVELIUS

Piwo Johannes
powstało
w rocznicę
urodzin
Johannesa
Heveliusa

wprowadzenie
nowej
grawerowanej butelki

Nowa etykieta,
która funkcjonuje do dziś